Verneri eli vertaisneuvontaa ja -toimintaa hanke käynnistyi helmikuussa 2018 Metka-kyläkulttuuritalossa. Stea-rahoitteisessa kolmivuotisessa hankkeessa toimitaan matalalla kynnyksellä, kaikki toimijat ovat tervetulleita mukaan joko osallistujiksi tai vertaisohjaajiksi.

Tavoitteena on vahvistaa ihmisten osallisuutta, tuoda alueelle matalan kynnyksen toimintaa, vähentää yksinäisyyttä, kotouttaa ihmisiä ja tuoda arkiseen elämään pirskahtelevaa toimintaa ja tarjota uusia toiminnallisia mahdollisuuksia.

Luvassa on Vernerin matalan kynnyksen info -piste, josta ohjausta ja neuvontaa saa suomeksi, venäjäksi, englanniksi, espanjaksi ja somaliaksi. Asioiminen onnistuu myös puhelimitse. Palvelua saa alkuvaiheessa neljänä päivänä viikossa.

Huhtikuussa 2018 käynnistyivät Vernerin kerhotoiminnat. Luvassa on kulttuurikahvilatoimintaa, liikuntaa ja erilaisia kerhoja, joita toteutetaan osallistujien toiveiden mukaisesti. Vapaaehtoisille kerho-ohjaajille ja toiminnan vetäjille järjestetään myös omaa toimintaa ja koulutuksia.

Yhteistyötä teemme muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa. Näin saamme ja samalla annamme erilaista osaamista meidän kaikkien käyttöön.

Mikäli haluat osallistua ideointiin, tulla osallistujaksi tai vertaisohjaajaksi, tule käymään Metkassa tai lähetä sähköpostia lsperheyhdistys@gmail.com. Tulevaisuudessa voit osallistua ja vaikuttaa Vernerin facebook sivustojen kautta.

Tervetuloa Verneriin!

Victoria de la Cruz Molinari

Projektipäälikkö

Makaran Mohamed Abdullahi 

Projektityöntekijä